Personale og kontaktpersoner

Kirkekontoret er lukket i perioden 5. til 25. oktober og der henvises til følgende:

Ole Hansen tlf. 47521136 i perioden 5 – 8 oktober samt 23 – 25 oktober.

Aage Koed Mikkelsen tlf. 47520326 i perioden 9 – 15 oktober

Mette Brunshuus tlf. 22111322 i perioden 16 – 22 oktober

Ved spørgsmål angående kirkebogsføring kontaktes Birgit Thorninger bibt@km.dk tlf. 28945017

Sognepræst

Mikkel Højholt, Mejerivej 1A, Ferslev, 4050 Skibby

Tlf. 47529029 – e-mail: miho@km.dk – Træffes bedst hverdage kl. 10-11, undtagen mandag.

Menighedsrådsformand

Karen Brogaard Jensen, Anemonevej 12, 4050 Skibby

Tlf. 47528592 – e-mail: karen12@tdcdsl.dk

Kirkeværge

Jens Larsen, Plantagevej 14, 4050 Skibby

Tlf. 23276585 – e-mail: jens-lene@mail.tele.dk

Graver

Carina Jacobsen, Svinget 13, 4050 Skibby

Tlf. 22431437 – e-mail: carina.jac@live.dk

Træffes mellem 08:00 og 16:00 – Fri mandag

Gravermedhjælper

Nancy Larsen

Organist

Tjarko Landman, Røglevej 1, 4050 Skibby

Kirkesangere

Ida Ellegaard Sørensen, Venslev Bygade 7, 4050 Skibby

Christina Dafnopulu Hansen, Kyndbyvej 52, 3660 Jægerspris

Kirketjener

Lisbeth Margrethe Olsen, Venslevleddet 7, 4050 Skibby