Personale og kontaktpersoner

Sognepræst

Mikkel Højholt, Mejerivej 1A, Ferslev, 4050 Skibby

Tlf. 47529029 – e-mail: miho@km.dk – Træffes bedst hverdage kl. 10-11, undtagen mandag.

Menighedsrådsformand

Karen Brogaard Jensen, Anemonevej 12, 4050 Skibby

Tlf. 47528592 – e-mail: karen12@tdcadsl.dk

Kirkeværge

Jens Larsen, Plantagevej 14, 4050 Skibby

Tlf. 23276585 – e-mail: jens-lene@mail.tele.dk

Graver

Carina Jacobsen, Svinget 13, 4050 Skibby

Tlf. 22431437 – e-mail: carina.jac@live.dk

Træffes mellem 08:00 og 16:00 – Fri mandag

Gravermedhjælper

Nancy Larsen

Organist

Tjarko Landman, Røglevej 1, 4050 Skibby

Kirkesangere

Ida Ellegaard Sørensen, Venslev Bygade 7, 4050 Skibby

Christina Dafnopulu Hansen, Kyndbyvej 52, 3660 Jægerspris