Aktiviteter

FREDAGSCAFÉ

Fredag den. 29. september

Poul Langagergaard fortæller om arkitekten Antoni Gaudi (1852 – 1926). Antoni Gaudi, der også kaldes “Guds arkitekt”, arbejde i over 40 år med kirken Sagrada Familia i Barcelona, og kirken betragtes som hans mesterværk.

Fredag den 27. oktober

Hans-Peter Tarms, forfatter til bogen “Mindernes dæmoner” fortæller om sin opvækst i nazi-Tyskland. En opvækst præget af krig og ødelæggelse, men også en opvækst med en kærlig mor.

Torsdag den 2. november

Den alvorlige samtale om døden. Vågekonerne fortæller, efter oplæg fra bedemanden. Arrangementet er med middag. Tilmelding til Mikkel Højholt.

Fredag den 24. november

Royalt Cafébingo

 

AKTIVITETSUDVALGET

Efter menighedsrådsvalget i efteråret 2016 er der blevet nedsat et nyt aktivitetsudvalg, som har rigtig mange gode ideer til arrangementer og tiltag for børn og unge. Alt sammen noget, der forhåbentlig kan bidrage til, at vi fortsat har en aktiv menighed i Ferslev og Vellerup sogne og være medvirkende til, at vi stadig har et bredt og aktivt landsbyliv, nu hvor der ikke længere er en folkeskole i vores sogne.

På budgettet både år og næste år, er der bevilliget penge til dette arbejde.

Kirke Care, som allerede har været omtalt her, er bl.a. udsprunget af aktivitetsudvalgets arbejde.