Aktiviteter

EFTERÅRETS KONCERTER I FERSLEV KIRKE

Onsdag den 19. september kl. 19:00 kan man opleve King Memphis, Ferslev’s egen Elvis, der synger de måske lidt oversete religiøse gospelsange fra Elvis’ repertoire. Der er gratis adgang og der serveres lidt snacks og noget at drikke.

Søndag den 18. november kl. 15:00 giver Nissen and friends koncert. Orkestret er inspireret af den side af countrymusikken der har en kristen indfaldsvinkel, som eksempelvis Johnny Cash, Elvis Presley, Kris Kristofferson m.fl. Repertoiret omfatter også spirituals og egne sange. Gratis adgang og der vil vanen tro, blive serveret lidt snacks mv.

JUL – JUL – JUL

Igen i år er der julekrybbespil den 28. december, sådan lige før Kreds 57 holder juletræsfest. Er du i alderen 6 – 16 og har lyst til at være med, så kontakt Mikkel Højholt. Instruktører på spillet er Lene Jensen fra Kreds 57′ teaterafdeling og Mikkel Højholt. Første øvedag er den 2. oktober kl. 16:30.

DANMARK, SPIS SAMMEN.

Den 30. oktober kl. 17:00 er der i samarbejde med Ældre Sagen fællesspisning i Birksøhuset.  Pris: 50,- pr. person – øl og vand kan købes. Tilmelding til Gitte B. Svendsen tlf.. 22 24 99 36 eller på e-mail broberg64@live.dk.

FREDAGSCAFÉ

Den sidste fredag i hver måned er der fredagscafé i Birksøhuset fra kl. 14:00 – 16:00. En fredagscafé byder på lidt fællessang fra Højskolesagnbogen, der er te/kaffe og foredrag. Alle er velkomne og det er alt  sammen meget, meget hyggeligt.

SENIORKLUBBEN

Seniorklubben samles ca. hver anden tirsdag kl. 13:30 i konfirmandhuset i Ferslev og strikker tøj til Børn i Rumænien. Der modtages gerne garnrester og aflagt legetøj.

AKTIVITETSUDVALGET

Efter menighedsrådsvalget i efteråret 2016 er der blevet nedsat et nyt aktivitetsudvalg, som har rigtig mange gode ideer til arrangementer og tiltag for børn og unge. Alt sammen noget, der forhåbentlig kan bidrage til, at vi fortsat har en aktiv menighed i Ferslev og Vellerup sogne og være medvirkende til, at vi stadig har et bredt og aktivt landsbyliv, nu hvor der ikke længere er en folkeskole i vores sogne.

Kirke Care, som allerede har været omtalt her, er bl.a. udsprunget af aktivitetsudvalgets arbejde.