Aktiviteter

 

Julekrybbespil i Ferslev kirke 28. december kl. 16:30

Som noget nyt i år prøver vi i samarbejde med idrætsforeningen Kreds 57 at udføre et lille rørende krybbespil i kirken som optakt til idrætsforeningens traditionelle juletræsfest. Vi håber det vil være med til at gøre dagen endnu mere julet og hyggelig. Lene Jensen fra Kreds 57 og Mikkel Højholt har skrevet og instrueret spillet, hvor lokale børn deltager.

 

AKTIVITETSUDVALGET

Efter menighedsrådsvalget i efteråret 2016 er der blevet nedsat et nyt aktivitetsudvalg, som har rigtig mange gode ideer til arrangementer og tiltag for børn og unge. Alt sammen noget, der forhåbentlig kan bidrage til, at vi fortsat har en aktiv menighed i Ferslev og Vellerup sogne og være medvirkende til, at vi stadig har et bredt og aktivt landsbyliv, nu hvor der ikke længere er en folkeskole i vores sogne.

På budgettet både år og næste år, er der bevilliget penge til dette arbejde.

Kirke Care, som allerede har været omtalt her, er bl.a. udsprunget af aktivitetsudvalgets arbejde.