Aktiviteter

 

FAMILIEKORET

Familiekoret er sang for enhver med lyst til at synge, og ud er velkommen uanset hvor du bor. Du kan møde op og være en del af koret sammen med familiemedlemmer, naboer og gode venner – eller bare være dig selv.

Familiekor arrangeres af kirkerne i Sæby-Gershøj, Kirke Hyllinge-Lyndby og Ferslev-Vellerup og er under ledelse af kirkesanger Ida Ellegaard og organist Dan Hemmer. Vi får et varmt måltid mad sammen hver gang, der er familiekor, og det koster 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn.

Koret øver sammen 3 aftener og slutter af med at optræde ved en musikgudstjeneste. Ved koncertens medvirker operasanger Signe Sneh. Hun har medvirket i mange forskellige operaer i Danmark såvel som i udlandet, hun er medstifter af operakompagniet Pin-Upera, som formidler opera til børn i alle aldre.

SENIORKLUBBEN

Seniorklubben samles ca. hver anden tirsdag kl. 13:30 i konfirmandhuset i Ferslev og strikker tøj til Børn i Rumænien. Der modtages gerne garnrester og aflagt legetøj.

 

 

AKTIVITETSUDVALGET

Efter menighedsrådsvalget i efteråret 2016 er der blevet nedsat et nyt aktivitetsudvalg, som har rigtig mange gode ideer til arrangementer og tiltag for børn og unge. Alt sammen noget, der forhåbentlig kan bidrage til, at vi fortsat har en aktiv menighed i Ferslev og Vellerup sogne og være medvirkende til, at vi stadig har et bredt og aktivt landsbyliv, nu hvor der ikke længere er en folkeskole i vores sogne.

Kirke Care, som allerede har været omtalt her, er bl.a. udsprunget af aktivitetsudvalgets arbejde.