Projekter og renoveringer

Den tidligere graverbolig

De, der med jævne mellemrum færdes gennem Ferslev har nok bemærket, at der er håndværkere ved præstegården. Det er den tidligere graverbolig (også kaldet østlængen), der er ved at blive renoveret. Menighedsrådet har de sidste par år arbejdet med at omdanne østlængen til en brugbar enhed for menighedsrådet, og nu er det hele faldet på plads, både hvad angår økonomi og udformning. Ombygningen af østlængen ender op med faciliteter til både personale og menighedsråd samt arkiv for kirkerne og servicedepot for rengøringen. Ombygningen forventes færdig til ibrugtagning i oktober 2017.

Præstegårdskælderen

Efter mange års fugt i præstegårdskælderen har menighedsrådet besluttet at rydde kælderen fuldstændigt. Det betyder, at alle gamle gulve er fjernet (der er kørt mange, mange læs ud). Skillerum er taget ned og alt gammelt puds fra vægge og lofter er væk. Der er lagt dræn i gulvene samt udført fuld isolering over det hele, således at vi får en tør og brugelig kælder fremover. Renoveringen er endnu ikke afsluttet.

Vellerup Kirke

Der arbejdes på et projekt vedrørende Vellerup Kirke, med bl.a. ny ingangsdør, handicapvenlige adgangsforhold, nyt varmeanlæg mv. Det er en større omgang, der involverer Nationalmuseet og forskellige konsulenter – med andre ord, et projekt med udfordringer. Trods dette arbejdes der ufortrødent videre, og dele af projektet kan forhåbentlig indenfor en overskuelig fremtid gennemføres.