Projekter og renoveringer

Den tidligere graverbolig

Renoveringen af den tidligere graverbolig er nu gennemført og resultatet er fuldt tilfredsstillende. Faciliteterne for såvel personale som menighedsråd er helt igennem blevet “up to date” og der er stor tilfredshed med det færdige resultat.

Præstegårdskælderen

Efter mange års fugt i præstegårdskælderen har menighedsrådet besluttet at rydde kælderen fuldstændigt. Det betyder, at alle gamle gulve er fjernet (der er kørt mange, mange læs ud). Skillerum er taget ned og alt gammelt puds fra vægge og lofter er væk. Der er lagt dræn i gulvene samt udført fuld isolering over det hele. Arbejdet er afsluttet, og nu står det kun tilbage at se, om kælderen fortsat holder tør.

Vellerup Kirke

Der arbejdes på et projekt vedrørende Vellerup Kirke, med bl.a. ny ingangsdør, handicapvenlige adgangsforhold, nyt varmeanlæg mv. Det er en større omgang, der involverer Nationalmuseet og forskellige konsulenter – med andre ord, et projekt med udfordringer. Trods dette arbejdes der ufortrødent videre, og dele af projektet kan forhåbentlig indenfor en overskuelig fremtid gennemføres.

Trappe i tårnet i Ferslev kirke

Tårntrappen i Ferslev kirke har det ikke godt, og der er bestilt en ny.