Velkommen

FERSLEV OG VELLERUP SOGNE BYDER VELKOMMEN

Det nye menighedsråd

Den 1. søndag i advent begynder det nye menighedsråds arbejdsperiode.

Efter konstituering ser menighedsrådet ud som følger:

Formand: Karen Brogaard Jensen

Næstformand: Lise Mogensen

Kirkeværge: Jens Larsen

Kasserer: Helle Dissing

Menige medlemmer: My Fuglsig Simonsen og Denisa Lidman-Skotte – sidstnævnte repræsenterer Vellerup sogn.

 

Lidt om Ferslev-Vellerup sogne

Ferslev og Vellerup er to selvstændige sogne, der har fælles menighedsråd. Præst i begge sogne er Mikkel Højholt (indsat 2006)

Ferslev-Vellerup Pastorat – 1.121 indbyggere, heraf 923 folkekirkemedlemmer (2015)

Hverken Ferslev eller Vellerup Kirke er nye – det er gamle bygninger, der emmer af historie. Bygninger, der gennem mange, mange generationer har været et fast samlingspunkt i lokalsamfundet og har dannet rammen om stort som småt i livet for menigheden.

Tiderne ændrer sig, samfundet ændrer sig, folk ændrer sig, og forventninger og krav ændrer sig i takt hermed. I 1970’erne var der stor risiko for, at Ferslev-Vellerup blev nedlagt som et selvstændigt pastorat, men med ildhu og stort arbejde lykkedes det, at afværge nedlæggelsen. Arbejdet fra dengang er på en måde stadig i gang. For at opretholde et levende og aktivt kirke- og sogneliv kræves nye tiltag, fingeren på pulsen, lidt skæve ideer og et seriøst engagement – alt sammen med respekt og fornemmelse for traditionerne og deres betydning.

Se Kirkebladet her: www.kirkebladet.net