Velkommen

FERSLEV OG VELLERUP SOGNE BYDER VELKOMMEN

Efter en lang og varm sommer, er det nu blevet efterår. Et efterår, der bl.a. byder på 2 koncerter i Ferslev Kirke, fredagscafé i Birksøhuset, menighedsrådsvalg mv.

Menighedsrådsvalget skydes i gang den 13. september i Birksøhuset med et menigheds- og orienteringsmøde omkring menighedsrådets arbejde og valg til menighedsrådet. I dagens anledning bydes der på stegt flæsk med persillesovs.

Onsdag den 19 september kan man opleve King Memphis, den lokale Elvis i Ferslev Kirke, og søndag den 18. november giver Nissen and friends koncert i kirken.

I oktober er der “Danmark, spis sammen” arrangement i Birksøhuset.

Julen nærmer sig, og hvis der er børn i alderen 6 – 16, der har lyst til at prøve kræfter med skuespilkunsten, er der første øvedag på julekrybbespillet den 2. oktober.

Læs mere om arrangementerne under Aktiviteter.

Lidt om Ferslev-Vellerup sogne

Ferslev og Vellerup er to selvstændige sogne, der har fælles menighedsråd. Præst i begge sogne er Mikkel Højholt (indsat 2006)

Ferslev-Vellerup Pastorat – 1.121 indbyggere, heraf 923 folkekirkemedlemmer (2015)

Hverken Ferslev eller Vellerup Kirke er nye – det er gamle bygninger, der emmer af historie. Bygninger, der gennem mange, mange generationer har været et fast samlingspunkt i lokalsamfundet og har dannet rammen om stort som småt i livet for menigheden.

Tiderne ændrer sig, samfundet ændrer sig, folk ændrer sig, og forventninger og krav ændrer sig i takt hermed. I 1970’erne var der stor risiko for, at Ferslev-Vellerup blev nedlagt som et selvstændigt pastorat, men med ildhu og stort arbejde lykkedes det, at afværge nedlæggelsen. Arbejdet fra dengang er på en måde stadig i gang. For at opretholde et levende og aktivt kirke- og sogneliv kræves nye tiltag, fingeren på pulsen, lidt skæve ideer og et seriøst engagement – alt sammen med respekt og fornemmelse for traditionerne og deres betydning.

Se Kirkebladet her: www.kirkebladet.net