Velkommen

Ferslev og Vellerup Sogne byder velkommen

Ferslev og Vellerup er to selvstændige sogne, der har fælles menighedsråd. Præst i begge sogne er Mikkel Højholt (indsat 2006)

Ferslev-Vellerup Pastorat – 1.121 indbyggere, heraf 923 folkekirkemedlemmer (2015)

Hverken Ferslev eller Vellerup Kirke er nye – det er gamle bygninger, der emmer af historie. Bygninger, der gennem mange, mange generationer har været et fast samlingspunkt i lokalsamfundet og har dannet rammen om stort som småt i livet for menigheden.

Tiderne ændrer sig, samfundet ændrer sig, folk ændrer sig, og forventninger og krav ændrer sig i takt hermed. I 1970’erne var der stor risiko for, at Ferslev-Vellerup blev nedlagt som et selvstændigt pastorat, men med ildhu og stort arbejde lykkedes det, at afværge nedlæggelsen. Arbejdet fra dengang er på en måde stadig i gang. For at opretholde et levende og aktivt kirke- og sogneliv kræves nye tiltag, fingeren på pulsen, lidt skæve ideer og et seriøst engagement – alt sammen med respekt og fornemmelse for traditionerne og deres betydning.

Se Kirkebladet her: www.kirkebladet.net 

M E S T    F O R   B Ø R N 

Julekrybbespil i Ferslev kirke 2017.

Vi søger medvirkende til årets julekrybbespil, som vil blive opført i Ferslev kirke d. 28. december kl. 16.30. Lige før idrætsforeningens juletræsfest.
Er du i alderen fra 6-16 år og har lyst til at være med, så kontakt Mikkel Højholt miho@km.dk eller tlf. 47529029.
Vi øver og hygger hver torsdag i Birksøhuset fra kl. 17-18.
Første gang d. 16. november.
Vi glæder os meget til at se jer.

Lene Jensen
Mikkel Højholt