Velkommen

Ferslev og Vellerup Sogne byder velkommen

Ferslev og Vellerup er to selvstændige sogne, der har fælles menighedsråd. Præst i begge sogne er Mikkel Højholt (indsat 2006)

Ferslev-Vellerup Pastorat – 1.121 indbyggere, heraf 923 folkekirkemedlemmer (2015)

Hverken Ferslev eller Vellerup Kirke er nye – det er gamle bygninger, der emmer af historie. Bygninger, der gennem mange, mange generationer har været et fast samlingspunkt i lokalsamfundet og har dannet rammen om stort som småt i livet for menigheden.

Tiderne ændrer sig, samfundet ændrer sig, folk ændrer sig, og forventninger og krav ændrer sig i takt hermed. I 1970’erne var der stor risiko for, at Ferslev-Vellerup blev nedlagt som et selvstændigt pastorat, men med ildhu og stort arbejde lykkedes det, at afværge nedlæggelsen. Arbejdet fra dengang er på en måde stadig i gang. For at opretholde et levende og aktivt kirke- og sogneliv kræves nye tiltag, fingeren på pulsen, lidt skæve ideer og et seriøst engagement – alt sammen med respekt og fornemmelse for traditionerne og deres betydning.

Se Kirkebladet her: www.kirkebladet.net 

Kirke Care

Der har været en utrolig opbakning til Kirke Care, der er et projekt fra kirkernes side, hvor vi sender et eller flere teams på gaden for at være nærværende og tryghedsskabende.

Fredag den 15. september til søndag den 17. september samt lørdag den 29. september skal de frivillige, der har meldt sig på kursus, hvor der afsluttes med spisning. I anledning af, at de første frivillige er færdiguddannede holder vi en festgudstjeneste i Skibby Kirke den 1. oktober.