Velkommen

Siden er under rekonstruktion, der bygges om.

Nyeste nummer af Kirkebladet: Kirkebladet marts – april – maj 2017

Tidligere numre af Kirkebladet: www.kirkebladet.net  

Kirke Care – Omsorg på gadeplan

Kirke Care er et initiativ, der ønsker at være tryghedsskabende nærvær (især) blande de unge, der er i Skibby.

Kirke Care er et initiativ, som folk fra både Skibby sogn, Kyndby-Krogstrup sogne, Ferslev-Vellerup sogne og Skuldelev Selsø sogne ønsker at oprette i Skibby, hvor unge fra hele området holder til og hænger ud.

Kirke Care består af frivillige, der bevæger sig rundt i byen, møder mennesker hvor de er, og som med snak og lidt hjælp er med til at give tryghed, fred og fællesskab i byen.

Kirke Care er et initiativ, der arbejder ud fra tanken om, at mennesket har værdi, er ukrænkeligt og skabt af Gud. Fokus i Kirke Care er at vise og spejle Guds kærlighed til verden.

Hvis du/I gerne vil støtte op om, eller være med i projektet, så er der mulighed for at blive introduceret for og oplyst om Kirke Care i Skibby Sognegård tirsdag d. 28. marts kl. 19:00.

Vi håber på rigtigt mange interesserede.

På projektgruppens vegne

Mikkel Højholt