Velkommen

Ferslev sogn og Vellerup sogn byder velkommen

Ferslev og Vellerup er to selvstændige sogne, der har fælles menighedsråd. Præst i begge sogne er Mikkel Højholt (indsat 2006)

Ferslev-Vellerup Pastorat – 1.121 indbyggere, heraf 923 folkekirkemedlemmer (2015)

Hverken Ferslev eller Vellerup Kirke er nye – det er gamle bygninger, der emmer af historie. Bygninger, der gennem mange, mange generationer har været et fast samlingspunkt i lokalsamfundet og har dannet rammen om stort som småt i livet for menigheden.

Tiderne ændrer sig, samfundet ændrer sig, folk ændrer sig, og forventninger og krav ændrer sig i takt hermed. I 1970’erne var der stor risiko for, at Ferslev-Vellerup blev nedlagt som et selvstændigt pastorat, men med ildhu og stort arbejde lykkedes det, at afværge nedlæggelsen. Arbejdet fra dengang er på en måde stadig i gang. For at opretholde et levende og aktivt kirke- og sogneliv kræves nye tiltag, fingeren på pulsen, lidt skæve ideer og et seriøst engagement – alt sammen med respekt og fornemmelse for traditionerne og deres betydning.

Kirkekontoret i Ferslev-Vellerup er lukket i perioden 17. juli til 6. august 2017.

For perioden 17. til 23. juli: kan der tages kontakt til sognepræst Mette Brunshuus, mebr@km.dk  Tlf.: 22111322. For spørgsmål ang. kirkebogsføring kontaktes Birgit Thorninger, bibt@km.dk Tlf.: 28945017

For perioden 24. til 30 juli: kan der tages kontakt til sognepræst Adrian Hove-Kreutzfeldt, adrho@km.dk  Tlf.: 24467913, eller sognepræst Frits Gammelgaard Terpet, fgj@km.dk Tlf.: 24820751. For spørgsmål angående kirkebogsføring kontaktes Lene Christensen lechr@km.dk  Tlf.: 40122121

For perioden 31.juli til 6. august: kan der tages kontakt til sognepræst Ole Hansen oha@km.dk  Tlf.: 47521136

Alternativt kan formanden for menighedsrådet Karen Brogaard Jensen kontaktes, Tlf.: 47528592

Se Kirkebladet her: www.kirkebladet.net 

TRO-Festival – I dagene 1-3 september er der igen TRO-Festival (se mere under Aktiviteter). Som ved alle arrangementer, er der brug for frivillige medhjælpere! – har du lyst til og mod på at give en hånd med, så meld dig til via helle.dissing@gmail.com

Kirke Care

Det fælleskirkelige initiativ, Kirke Care, hvor frivillige fra sognene går rundt, hilser og snakker med dem de møder og hjælper, hvis der er behov for det. Som udgangspunkt er det målrettet det ofte barske miljø omkring vores unge i aften- og nattelivet. Alt foregår med respekt for de enkelte og med næstekærlighed. De frivillige i Kirke Care håber at blive mødt med samme venlighed som de kommer med, og husk: de er der kun for at hjælpe og give tryghed til alle.

Der er nu 10 personer, der har meldt sig som frivillige til Kirke Care. Der er plads til flere! Henvendelse kan ske til sognepræst Mikkel Højholt eller skoleleder Klaus Berthelsen.